Μερικά Videο από την ημέρα εκπαίδευσης...
(Right click and "save as")


Πως να σηκώσετε τη βαριά μηχανή, ΕΥΚΟΛΑ!
2.1 mb, WMV, 1.51 min.


Ασκήσεις
1 mb, WMV, 22sec.


Ενα γρήγορο πέρασμα σε κακό χώμα...
1 mb, WMV, 22 sec.


Κατέβασμα από τα δύσκολα... Καμμιά φορά έχεις αναποδιές!
3.1 mb, WMV, 1.09 min.


Ακόμα ένα κατέβασμα από τα δύσκολα...
1.1 mb, WMV, 15 sec.
Πίσω στην αρχή